News

Archiwum IIL w zasobach POL-index


Thursday, 08 October 2015


NO TRANSLATION AVAILABLE

Z radością informujemy, że zostały zakończone prace nad przekazaniem do bazy POL-index pełnych danych bibliograficznych Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej za lata 2009-2014.

Tym sposobem wypełniono warunek niezbędny do uzyskania dodatkowych 2 punktów w przypadku pozytywnej oceny naszego Czasopisma przez MNiSW.

Sekretarz Redakcji

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Student programu Erasmus


Sunday, 15 March 2015


NO TRANSLATION AVAILABLE

Od marca do czerwca 2015 w Zakładzie Geodezji po raz pierwszy w historii naszego Instytutu odbywa staż student z Grecji - Ethymios Tsantopoulos. Celem stażu jest zgłębienie jego wiedzy i umiejętności z zakresu pomiarów inżynierskich i geomatyki. Jest to też niepowtarzalna okazja do poszerzenia kontaktów międzynarodowych, szczególnie dla młodszych pracowników nauki.

Opiekunem stażysty jest dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Staż obejmuje aktywny udział studenta w szeregu konkretnych prac badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Zakładzie Geodezji. Wszyscy pokładamy nadzieję, że efekty tej działalności skutecznie przyczynią się do zwiększenia jego potencjału zawodowego po powrocie do Grecji.

Administracja Strony IIL