Aktualności


Pożegnanie Profesora Andrzeja Ryżyńskiego


czwartek, 06 kwietnia 2017


Tematyka prac doktorskich


środa, 22 marca 2017


Proponowana tematyka rozpraw doktorskich do realizacji w Instytucie Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Akadiusz Madaj, prof. PP

 • Stany graniczne użytkowalności obiektów mostowych
 • Budowa i eksploatacja obietów mostowych

Przemiotem badań są istniejące lub nowowznoszone obiekty mostowe.

dr hab. inż. Mieczysław Słowik

 • Nowoczesne technologie w budowie i utrzymaniu dróg
 • Ocena przydatności materiałów odpadowych do budowy nawierzchni drogowych w technologii recyklingu
 • Wpływ modyfikacji na właściwości reologiczne i funkcjonalne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Diagnostyka nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • Reologia asfaltów, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych

dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek

 • Analiza pionowych ugięć rozjazdu/toru kolejowego

Celem badań jest zapewnienie prawidłowego podparcia na długości bezstykowego toru kolejowego.

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

 • Monitoring geodezyjny obiektów budowlanych i inżynierskich
 • Pomiary i modelowanie BIM obiektów istniejących

dr hab. Albert Kubzdela

 • Operatory na przestrzeniach unormowanych
 • Własności geometryczne przestrzeni Banacha

Wymieniona tematyka obejmuje wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej i jej zastosowań (dyscyplina naukowa: matematyka)

Pierwsze seminarium instytutowe


poniedziałek, 06 lutego 2017


Szanowni Państwo pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Dyrekcja Instytutu Inżynierii Lądowej uprzejmie informuje, że wraz z rozpoczęciem roku 2017 rozpoczęliśmy serię cyklicznych Seminariów Naukowych, podczas których będą prezentowane ciekawe prace naukowe, prace promocyjne i prezentacje interesujących gości. Będzie to też czas dzielenia się bieżącymi sprawami Instytutu.

Pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce w piątek 17 lutego, gdzie nasz pracownik mgr inż. Damian Kosicki wygłosi referat jak na plakacie.

Zapraszamy

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Archiwum IIL w zasobach POL-index


czwartek, 08 października 2015


Z radością informujemy, że zostały zakończone prace nad przekazaniem do bazy POL-index pełnych danych bibliograficznych Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej za lata 2009-2014.

Tym sposobem wypełniono warunek niezbędny do uzyskania dodatkowych 2 punktów w przypadku pozytywnej oceny naszego Czasopisma przez MNiSW.

Sekretarz Redakcji

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek