Instytut Inżynierii Lądowej

Aktualności

08.10.2021

Wykaz dyżurów Instytut Inżynierii Lądowej rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

14.09.2021

Zmiana struktury Instytutu IL:   struktura instytutu  skład kolegium

8.02.2021

Zmarła mgr Krystyna Ochmańska  (nekrolog)

11.03.2021

Dyżury pracowników Instytutu w semestrze letnim 2020/2021 

15.02.2021

Zmiana struktury Instytutu IL:   struktura instytutu  skład kolegium

8.02.2021

Zmarła inż. Teresa Maligłowska  (nekrolog)

29.01.2021
29.01.2021

Harmonogram egzaminów dyplomowych  w trybie zdalnym – studia stacjonarne i stopnia (3-10.02.2021 r.).  Kierunek: Budownictwo, profil dyplomowania: drogi, mosty, linie kolejowe (Plik PDF)

26.02.2020

Zmarł Bogdan Bresch (nekrolog)

20.11.2020

Logo Instytutu IL  (Plik PDF)

04.11.2020

Dzień młodego Inżyniera BULDER 19.11.2020  (Plik PDF)

09.10.2020

Powołanie Biblioteki Wydziałowej II  (Plik PDF)

15.09.2020

Struktura organizacyjna Instytutu Inżynierii Lądowej (Plik PDF) oraz skład Kolegium Instytutu (Plik PDF) w kadencji 2020-2024

08.09.2020

Tematyka ramowa prac dyplomowych magisterskich realizowanych w Instytucie Inżynierii Lądowej PP  (obowiązujące w roku akademickim 2019/2020)na kierunku Budownictwo, specjalność Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe.  (Plik PDF)

21.02.2020

Zmarł Profesor Łucjan Siewczyński (nekrolog)

23.01.2020

Harmonogram egzaminów dyplomowych studentów kierunku Budownictwo (studia stacjonarne) profil dyplomowania: Drogi, Mosty, Linie kolejowe (Plik PDF)

20.01.2020

Prelekcję pt.: „Globalne ocieplenie – zrozumieć  zmienność klimatyczną” wygłosi Profesor Wojciech Stankowski (Instytut Geologii UAM)  o godz. 11.45 (sala 340).

21.03.2019

Terminy dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 są zamieszczone w zakładkach poszczególnych zakładów (sekcja Pracownicy)

20.12.2019

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – inżynierski (obowiązujące w roku akademickim 2019/2020) (Plik PDF)