Instytut Inżynierii Lądowej

Promotorzy

Promotorzy prac dyplomowych i magisterskich

  • Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2021/2022 – niestacjonarne I stopień, kierunek: Budownictwo, profil dyplomowania: Budownictwo komunikacyjne (plik PDF)
  • Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2021/2022, – stacjonarne I stopień, kierunek: Budownictwo, profil dyplomowania:  Drogi, mosty, linie  kolejowe   (plik PDF)
  • Lista promotorów prac magisterskich – stacjonarne II stopień, 2020/2021 , kierunek: Budownictwo, specjalność Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe (plik PDF)
  • Lista promotorów prac magisterskich – niestacjonarne II stopień, 2020/2021 , kierunek: Budownictwo, specjalność Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe (plik PDF)
  • Lista promotorów prac inżynierskich przyporządkowanych studentom semestru przeddyplomowego 2020 r. (plik PDF)
  • Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich -Budownictwo stacjonarne,I stopień, 2020/2021,profiI dyplomowania : Drogi, mosty, linie kolejowe  (plik PDF)
  • Lista promotorów prac magisterskich – Budownictwo stacjonarne, II stopień, 2019/2020, specjalność: Inżynieria drogowo-kolejowa (Plik PDF)
  • Lista promotorów prac magisterskich – Budownictwo niestacjonarne, II stopień, 2019/2020, specjalność: Inżynieria drogowo-kolejowa (Plik PDF)
  • Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich- studia stacjonarne, I stopień, 2019/2020, kierunek:Budownictwo, profil dyplomowania: Drogi,mosty,linie kolejowe (Plik PDF)
  • Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich- studia niestacjonarne, I stopień, 2019/2020, kierunek:Budownictwo, profil dyplomowania: Budownictwo komunikacyjne (Plik PDF)