Instytut Inżynierii Lądowej

Biblioteka

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek: 9 – 13
środa: 14 – 18
czwartek, piątek: 9 – 13

Historia

Biblioteka Instytutu Inżynierii Lądowej została utworzona w 1970 roku, poprzez połączenie zasobów istniejących wcześniej bibliotek poszczególnych Katedr. Powstały księgozbiór początkowy zawierał 6217 woluminów. Obecnie podstawowy księgozbiór biblioteki Instytutu liczy 7879 egzemplarzy książek wydanych w Polsce oraz książek zagranicznych. W inwentarzu druków zwartych jest zajętych 11983 sygnatur, co oznacza, że w księgozbiorze dominują pozycje włączone już w trakcie istnienia Instytutu, a znaczna część zdezaktualizowanych lub zużytych zasobów została z księgozbioru wycofana. Do tego należy dodać obszerne zbiory specjalne, to znaczy materiały konferencyjne, krajowe wydawnictwa normalizacyjne, oraz tzw. materiały bezpośredniego użytku (wytyczne, instrukcje branżowe, wydawnictwa katalogowe). Na zbiory specjalne składa się 3844 egzemplarzy odpowiednich wydawnictw. Biblioteka posiada również w prenumeracie 22 tytuły specjalistycznych czasopism krajowych.

Tematyka zbiorów Biblioteki, obejmuje przede wszystkim budownictwo komunikacyjne (drogi i ulice, autostrady, lotniska, drogi żelazne, mosty i budowle podziemne oraz dyscypliny pokrewne) i szeroko rozumianą geoinżynierię (geodezja, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia i inne tematycznie związane działy wiedzy), co sprawia, że Biblioteka jest cenionym przez studentów i pracowników Instytutu miejscem uzyskiwania dostępu do specjalistycznej literatury. Dostęp do zasobów biblioteki jest coraz łatwiejszy, gdyż zbiory pozyskiwane po 1995 roku zostały skatalogowane w lokalnej komputerowej bazie danych (dostępnej na miejscu), a od 2007 roku katalog Biblioteki jest stopniowo wprowadzany do systemu Horizon, i widoczny online (np. przez strony Biblioteki Głównej – książki oznaczone w katalogu jako IL). Biblioteka prowadzi również krajowe wypożyczenia międzybiblioteczne, oraz udostępnia kopie archiwizowanych w bibliotece publikacji pracowników Instytutu.

Biblioteka mieści się na w budynku głównym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (A2), w pokoju 236 (I piętro). W pomieszczeniu biblioteki, o łącznej powierzchni 56 m2, wydzielona jest czytelnia z 6 miejscami dostępnymi w godzinach otwarcia biblioteki. W czytelni można na miejscu korzystać z księgozbioru druków zwartych, zbiorów specjalnych, a także z czasopism bieżących oraz z archiwalnych numerów posiadanych wydawnictw ciągłych.

Kontakt

Bibliotekę prowadzi Anna Rymska, tel: (61)665-24-55, e-mail: Anna.Rymska@put.poznan.pl, pokój A2-236

Biblioteka Instytutu Inżynierii Lądowej PP jest merytorycznie ściśle powiązana z Biblioteką Główną Politechniki Poznańskiej.

Pełne dane na temat zasobów Biblioteki Głównej PP można uzyskać w katalogu komputerowym on-line,

Tam również są podane szczegółowe informacje o regulaminie i wszystkich usługach Biblioteki Głównej PP, dostępie do baz danych bibliograficznych, e-czasopism, wydawnictw multimedialnych, informacji patentowej i normalizacyjnej, wraz z adresami najważniejszych witryn bibliotecznych innych uczelni i instytutów badawczych.

Katalogi bibliotek:

Katalogi bibliotek poznańskich

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

Karo – rozproszony katalog polskich bibliotek

Nukat

Biblioteka Narodowa

WorldCat

Czasopisma pełnotekstowe:

Lista czasopism pełnotekstowych

Inne:

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych

Iconda

Scopus – Baza bibliograficzno-abstraktowa oparta na 15.000 tytułów czasopism o wysokim poziomie naukowym (czasopisma peer-reviewed). Wśród tych czasopism 52% stanowią czasopisma europejskie – w tym 130 tytułów czasopism polskich. Oprócz czasopism naukowych baza zawiera również opisy patentowe oraz przeszukuje 180 milionów stron internetowych korzystając z wyszukiwarki SCIRUS.

Web of Knowledge – Platforma Web of Knowledge obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiej.