Instytut Inżynierii Lądowej

drogi_kolejowe_dyzury

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla kierunku studiów „Budownictwo” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz dla kierunku „Transport” na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Zajęcia prowadzone są na studiach magisterskich dziennych i zaocznych w Poznaniu i Kaliszu. Zakład prowadzi również zajęcia w języku angielskim dla studentów wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus.

Pracownicy Zakładu sprawują opiekę nad praktykami studenckimi dla specjalności „Drogi kolejowe” na II i IV roku studiów i nad dyplomantami tej specjalności.


Plan dyżurów (konsultacji) nauczycieli akademickich

ZAKŁADU BUDOWY MOSTÓW I DRÓG KOLEJOWYCH

PRACOWNI DRÓG KOLEJOWYCH

w Instytucie Inżynierii Lądowej

Politechniki Poznańskiej

Rok akademicki 2014/2015 (semestr letni)

Nauczyciel akademicki

Dzień konsultacji

Godziny konsultacji

Miejsce

budynek

pokój

dr hab. inż. W. Bednarek

poniedziałek

11.00 – 12.30

A2

329

mgr inż. B. Bresch

Terminy i miejsce ustalane indywidualnie*

mgr inż. D. Kosicki

piątek

16.50 – 18.20

A2

331

mgr inż. M. Nowak

środa

13.30 – 15.00

A2

329

dr inż. M. Pawłowski

wtorek

10.00 – 14.00

A2

329

mgr inż. E.Plucińska

poniedziałek

18.30 –20.00

A2

327

dr inż. J. Rychlewski

wtorek

08.00 – 09.30

A2

327

dr hab. inż. Ł. Siewczyński
em. prof. PP

Terminy ustalane indywidualnie**

A2

331

* po uprzednim zgłoszeniu na adres e-mail: e20bresch_bogdan@op.pl

** po uprzednim zgłoszeniu na adres e-mail: lucjan.siewczynski@put.poznan.pl

Nauczyciel akademicki

Dzień konsultacji

Godziny konsultacji

Miejsce

budynek

pokój

dr inż. W. Bednarek

czwartek

13.30 – 14.30

BL

329

mgr inż. B. Bresch

Terminy i miejsce ustalane indywidulanie

mgr inż. D. Kosicki

czwartek

11.45 – 13.15

BL

331

dr inż. M. Pawłowski

wtorek

11.00 – 12.30

BL

329

mgr inż. E. Plucińska

środa

11.30 -13.00

13.30 – 15.00

BL

327

dr inż. J. Rychlewski

poniedziałek

13.00 – 14.30

BL

327

prof. PP dr hab. Inż. Ł. Siewczyński

Terminy ustalane indywidulanie

BL

331