Instytut Inżynierii Lądowej

Emerytowani Profesorowie

Emerytowany ProfesorFunkcje pełnione w okresie zatrudnienia w PP
Prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki
em. prof. zw. PP
Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Kierownik Zakładu Budowy Mostów
Prof. dr hab. inż. Antoni FlorkiewiczZastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, Kierownik Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej  
Prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski
em. prof. zw. PP
Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego,   Kierownik Zakładu Dróg, Ulic i Lotnisk
Dr hab. inż. Romuald Sztukiewicz
em. prof. nadzw. PP
Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej
Dr hab. inż. Marian WójcikKierownik Zakładu Geodezji