Instytut Inżynierii Lądowej

mosty_dyzury

Terminy dyżurów pracowników Zakładu Budowy Mostów i Dróg Kolejowych

Rok Akademicki 2014/2015

Semestr LETNI

Godziny Pokój

Mgr inż. Lech Apanas

Wtorek

11.00 – 12.30

226

Dr inż. Iwona Jankowiak

Wtorek

11.00 – 12.30

224

Dr inż. Janusz Karlikowski

Środa

15.00 – 16.00

226A

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj

Wtorek

15.00 – 16.30

225

Mgr inż. Katarzyna Mossor

Wtorek

11:30 – 13:00

126

Dr inż. Wojciech Siekierski

Wtorek

11.30 – 13.00

227

Dr inż. Krzysztof Sturzbecher

Dr inż. Krzysztof Ziopaja

Wtorek

Wtorek

11.30 – 13.00

11.00 – 13.00

224

126