Instytut Inżynierii Lądowej

Struktura Instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor: dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP

Zastępca Dyrektora : dr  inż. Iwona Jankowiak

Sekretariat: Aneta Michalak

Siedziba Dyrekcji:
gmach Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu  (A2), II piętro, pokój 337
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań

tel.: + 48 (0-61) 6652-433, + 48 (0-61) 6652-430

e-mail: office_ce@put.poznan.pl

W zespole administracyjno-ekonomicznym pracują:

mgr Karolina Flieger-Januszewska – tel: 665-2216, e-mail: Karolina.Flieger@put.poznan.pl, pokój 337

mgr inż. Martyna Karlikowska – tel: 665-2433, e-mail: Martyna.Karlikowska@put.poznan.pl, pokój 337

lic. Aneta Michalak – tel: 665-2430, e-mail: Aneta.Michalak@put.poznan.pl, pokój 337

Podział organizacyjny Instytutu

Struktura Instytutu

Skład Kolegium Instytutu

Zakład Budownictwa Drogowego (Z1) – kierownik: dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP
Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych (Z2) – kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
Zakład Geotechniki, Geologii Inżynierskiej i Geodezji (Z3) – kierownik: dr hab.  Katarzyna  Machowiak, prof. PP