Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Budownictwa Drogowego – pracownicy

Dyżury pracowników zakładu

dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP – Kierownik zakładu
61 6652478
mieczyslaw.slowik@put.poznan.pl

dr inż. Andrzej Pożarycki
61 6475817
andrzej.pozarycki@put.poznan.pl

dr inż. Agnieszka Płatkiewicz
61 6653484
agnieszka.platkiewicz@put.poznan.pl

dr inż. Jarosław Wilanowicz
61 6652486
jaroslaw.wilanowicz@put.poznan.pl

dr inż. Mikołaj Bartkowiak
61 6652435
mikolaj.bartkowiak@put.poznan.pl

mgr inż. Justyna Stróżyk-Weiss
61 6653486
justyna.strozyk-weiss@put.poznan.pl

dr inż. Marcin Bilski
61 6653485
marcin.bilski@put.poznan.pl

mgr inż. Przemysław Górnaś
61 6653489
przemyslaw.gornas@put.poznan.pl

mgr inż. Marta Mielczarek
61 6653487
marta.mielczarek@put.poznan.pl

Jacek Zieliński
61 6652130
jacek.zielinski@put.poznan.pl