Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych – pracownicy

Dyżury pracowników zakładu

dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek – Kierownik zakładu
61 6652638
61 6652407
wlodzimierz.bednarek@put.poznan.pl

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj prof. PP 
61 6475830
61 6652433
arkadiusz.madaj@put.poznan.pl

dr hab. inż. Wojciech Siekierski
61 6652182
61 6475834
wojciech.siekierski@put.poznan.pl

dr inż. Iwona Jankowiak
61 6475828
iwona.jankowiak@put.poznan.pl

dr inż. Michał Pawłowski
61 6652485
michal.pawlowski@put.poznan.pl

dr inż. Krzysztof Sturzbecher
61 6475829
krzysztof.sturzbecher@put.poznan.pl

dr inż. Krzysztof Ziopaja
61 6475837
krzysztof.ziopaja@put.poznan.pl

dr inż. Jeremi Rychlewski
61 6652431
jeremi.rychlewski@put.poznan.pl

mgr inż. Katarzyna Mossor
61 6475836
katarzyna.mossor@put.poznan.pl

mgr inż. Elżbieta Plucińska
61 6475816
elzbieta.plucinska@put.poznan.pl

mgr inż. Wojciech Straszewski
61 6652407
wojciech.straszewski@put.poznan.pl

Jerzy Jabłoński
61 6475832
jerzy.jablonski@put.poznan.pl

mgr inż. Martyna Karlikowska
61 6652216
martyna.karlikowska@put.poznan.pl